کل مطالب سایت
همین الان کمک کنید

بیوگرافی علیرام نورایی

سلام گوگوری مگوری – سلام نونه تنوری – سلام کتری و قوری – سلام پری و حوری – تو که سنگ صبوری – کریستال و بلوری – فدات بشم چه جوری ؟!

بیوگرافی و عکس زیر مربوط به علیرام نورایی است – این مطلب رو به خواسته ی یکی از دوستان در سایت گذاشتم !!!

 

 علیرام نورایی متولد ۱۳۵۶ است – او شروع فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۷۶ آغاز کرد.
نورایی تجربه بازی در چند تئاتر و فیلم کوتاه را دارد – بازی در تلویزیون را با مجموعه راهی به ملکوت آغاز کرد.

در مجموعه تلویزیونی شب آفتابی در نقش « بهنام » بازی کرد و تا حدودی در میان بینندگان شناخته شد – او در ابتدای راه است و تا رسیدن به اوج شهرت و محبوبیت راه بس دشوار و طولانی را در پیش خواهد داشت.

بازی نورایی در فیلم گرگ و میش هم چشم گیر و زیبا بود !!!

دستم دستم دستم …………… مرسانه باد !!!

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/00000000000.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545454544.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/545456465.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545455.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/7878787.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/4545454.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/997545.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/454545.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/47575.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/45454.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/02154.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1803.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1794.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1788.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1743.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1424.gif

۸۱پاسخ به “بیوگرافی علیرام نورایی”