کل مطالب سایت
همین الان کمک کنید

بیو گرافی حمید گودرزی – نویسنده : پریسا

 در سال ۱۳۵۶ ودر تهران به دنیا امد در یک خانواده ی ۴ نفری زندگی کرده است .پدرش تاجر فرش ومادرش  خانه دار است . در سال ۱۳۸۵ ازدواج کرده است. با همسرش روراست است همچنین وی بسیار تعصبی است وبا فعالیت هنری همسرش مخالف است. او حتی دوست ندارد ۱نفر همسرش را ببیند .نکته ی جالب اینجاست که همسرش نیز با فعالیت هنری وی مخالف است . علاوه بر بازیگری تجارت فرش وشکلات نیز میکند. به شنا وتنیس علاقه مند است. او بسیار مقید است و نمازش قضا نمیشود هم چنین به معنویات نیز علاقه مند است .خواهر خمید گودرزی در رشته ی گرافیک تحصیل میکند اما عاشق وکالت است.

نویسنده : پریسا

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/00000000000.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545454544.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/545456465.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545455.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/7878787.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/4545454.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/997545.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/454545.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/47575.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/45454.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/02154.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1803.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1794.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1788.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1743.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1424.gif

۵۴پاسخ به “بیو گرافی حمید گودرزی – نویسنده : پریسا”