کل مطالب سایت
همین الان کمک کنید

عکس هایی از عمو پورنگ و همکارش

سلام به تمام دوستان گلم …
داریوش فرضیایی و امیر محمد متقیان دو همکار ، دو دوست که واقعا در این چند ساله اخیر آنقدر فوق العاده کار کردند که باعث شده چه پیر چه جوون چه کودک جذب برنامه های این ۲ هنرمند بشن -
عکس های زیر مربوط به این فسقلی بزرگ و اون بزرگه فسقلی است …!

 

 دستم دستم دستم … چی ؟!

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/00000000000.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545454544.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/545456465.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545455.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/7878787.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/4545454.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/997545.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/454545.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/47575.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/45454.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/02154.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1803.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1794.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1788.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1743.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1424.gif

۱۴۷پاسخ به “عکس هایی از عمو پورنگ و همکارش”